TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 40  
 
1 6 2 2 4 3 3 3
 
 
Giới thiệu
HỘI THẢO TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỘI THẢO QUỐC TẾ

“Tài nguyên thiên nhiên và Quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu”

 

BỐI CẢNH

Ở Việt Nam, quản lý tài nguyên là một trong những chiến lược quan trọng được Chính phủ quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng gia tăng. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nêu rõ hiện trạng “quản lý tài nguyên thiên nhiên còn nhiều yếu kém, sử dụng chưa hiệu quả, nhất là tài nguyên đất đai, tài nguyên nước..”. Đồng thời, văn bản này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu và đề xuất những giải pháp đột phá về quản lý tài nguyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai.

MỤC TIÊU

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Tài nguyên thiên nhiên và Quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu” nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và chuyên môn học thuật với các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên, thiên tai và biến đổi khí hậu; đồng thời nhằm tạo cơ hội để xuất bản những công trình nghiên cứu có chất lượng tốt và mới nhất trong lĩnh vực này;

 Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên và biến đổi khí hậu, đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới như Đại học Ibaraki và Đại học Toyo Eiwa (Nhật Bản), Đại học Southsampton (Anh Quốc), Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và các tổ chức, nhà tài trợ khác. Hội thảo sẽ là một diễn đàn dành cho các nhà khoa học, các kỹ sư, các nhà quản lý và hoạch định chính sách thảo luận về các giải pháp và ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề ưu tiên trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hướng đến sự phát triển kinh tế xã hội bền vững.

NỘI DUNG CHÍNH

- Biến đổi khí hậu;

- Quản lý rủi ro thiên tai;

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên;

- Hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phát triển bền vững.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 02 ngày (9/01/2020 và 10/01/2020), trong đó: ngày 1: tham quan thực địa; Ngày 2: Hội thảo chuyên ngành chính thức.

- Địa điểm tổ chức hội thảo: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 41 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

QUY MÔ HỘI THẢO

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đến từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau.

- Số lượng đại biểu (dự kiến): 150 người, trong đó:

+ Đại biểu quốc tế: 25 người

+ Đại biểu trong nước: 125 người

- Các tổ chức tham gia hỗ trợ: Đại học Irabaki, Đại học Toyo Eiwa (Nhật Bản); Đại học Southampton (Anh Quốc), Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và các tổ chức, nhà tài trợ khác.

ẤN PHẨM HỘI THẢO

 Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn tại Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN.

Ngày 03/10/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn